Meer dan 26 jaar ervaring met zakelijke evenementen

Meer dan 26 jaar ervaring met zakelijke evenementen

Meer dan 26 jaar ervaring met zakelijke evenementen

Congres Rechtmatige Zorg 2018

Voor de derde keer vond op 19 april het Congres Rechtmatige Zorg van het ministerie van VWS plaats. Deze keer in theater Flint in Amersfoort. Samen met de klant kijken wij terug op een zeer inspirerend en drukbezocht congres!

In Nederland moeten we erop kunnen vertrouwen dat elke uitgegeven euro is besteed aan geleverde zorg. Met elkaar willen we fouten en fraude in de zorg tegengaan. Het congres Rechtmatige Zorg was bedoeld om iedereen die werkt aan een rechtmatige zorg te laten zien welke voortgang er is geboekt bij de preventie en aanpak van fouten en fraude. Samen kunnen we die ontwikkelingen daar waar nodig bijsturen en versterken. Een breed publiek van deskundigen die zich bezig houden met het voorkomen of bestrijden van fouten en fraude in de zorg bezochten het congres. Zo waren patiënt/cliëntorganisaties, zorgaanbieders, verzekeraars, gemeenten, toezichthouders, opsporing, handhaving en beleidsmakers aanwezig. Naast de opening door minister Hugo de Jonge kon men deelnemen aan drie verschillende workshoprondes die betrekking hadden op een breed scala aan onderwerpen die te maken hebben met rechtmatige zorg.

Face Two was verantwoordelijk voor de logistieke organisatie een vlekkeloze uitvoering op de dag zelf. Van registratie tot catering, van decoratie tot draaiboek. Aan alles hebben we gedacht om de dag perfect te laten verlopen.

Aantal gasten: ruim 400


terug naar projecten