Meer dan 24 jaar ervaring met zakelijke evenementen

Meer dan 24 jaar ervaring met zakelijke evenementen

Meer dan 24 jaar ervaring met zakelijke evenementen

CAN Conference Arnhem – Nationaal Congres

Voor een succesvolle implementatie van alle klimaatregelingen en aanpassingen is het van groot belang buurten en hun bewoners hierbij te betrekken.Het veranderen van perspectieven van top-down naar bottom-up en het oog in oog staan ​​met de bewoners is de sleutel tot het creëren van duurzame langetermijnresultaten. Om deze manier van klimaatactie te bevorderen, vond een tweedaagse werkconferentie plaats in Arnhem op 10 en 11 april 2019 in Musis Sacrum.

Op 10 april stond de Nederlandse wijkaanpak hiervoor centraal. De wijkaanpak brengt alle belanghebbenden bij elkaar. ‘Empowering neighbourhoods’ gaat over de ontwikkeling van een langdurige en constructiever relatie tussen gemeente en wijkinitiatieven tegen de achtergrond van de wijkaanpak. Hoe kunnen wijkinitiatieven in positie worden gebracht om bewoners een heldere en betekenisvolle stem te geven in het proces van de lokale energietransitie? Welke kennis en vaardigheden zijn daarvoor cruciaal? Hoe kunnen initiatiefarme wijken worden gemobiliseerd? En hoe kan partnerschap van gemeente en wijkinitiatieven ingepast worden in de lokale democratie? Deze dag is voor organisaties die zichzelf zien als voorlopers, met ervaring op dit thema. Vertegenwoordigers van gemeenten en lokale initiatieven, energiecoöperaties, intermediairs, onderzoekers en opinieleiders werken in de conferentie samen. Startpunt is de ervaring van gastheer en partner gemeente Arnhem. Het programma sluit aan op de lessen die Arnhem leerde tijdens de deelnameaan het EU Interregproject Climate Active Neighbourhoods (2016-2019). Deelnemers delen en vergroten hun kennis in verschillende werkvormen.

Face Two heeft de Gemeente Arnhem begeleid en ondersteund in de organisatie van het tweedaagse congres. We waren verantwoordelijk voor de contacten met de locatie, deden het gehele uitnodigings- en registratietraject (inclusief websitebouw, uitnodiging en) bevestiging en onsite management.

Aantal gasten: 150

terug naar projecten