Meer dan 24 jaar ervaring met zakelijke evenementen

Meer dan 24 jaar ervaring met zakelijke evenementen

Meer dan 24 jaar ervaring met zakelijke evenementen

Netwerkbijeenkomsten Sociale Marketing

Face Two heeft voor RIVM Centrum Gezond Lezen 4 netwerkbijeenkomsten Sociale Marketing georganiseerd in 4 verschillende regio’s van het land.

Doelstellingen van de bijeenkomsten:

  • nader kennis maken met sociale marketing en inspiratie opdoen over hoe sociale marketing toegepast kan worden
  • uitwisseling van kennis en ervaringen aan de hand van goede voorbeelden die al bestaan

Doelgroep: beleidsadviseurs, managers gezondheidsbevordering, beleidsmedewerkers, interventieontwikkelaars en directies van GGD-en, gemeenten, provincies, thuiszorg, sportservices.

Het programma was afgestemd op de 4 verschillende regio’s waarbij de deelnemers bij ontvangst kun keuzes konden maken voor 2 van de 3 workshops.

Face Two heeft alle 4 de bijeenkomsten georganiseerd voor het RIVM in Rotterdam, Den Bosch, Amersfoort en Groningen.

Het ging daarbij om research locaties in de diverse regio’s, alle communicatie met de sprekers, alle communicatie met de locaties, catering en techniek. Face Two heeft ook haar steentje bijgedragen in het voortraject voor de opzet van het programma en de aankleding daarvan. Het gehele uitnodigingstraject, registratietraject en evaluatietraject, draaiboeken maken en de uitvoering en begeleiding op de dagen zelf nam Face Two ook voor haar rekening.

Aantal deelnemers: 65 personen per bijeenkomst


terug naar projecten