Meer dan 24 jaar ervaring met zakelijke evenementen

Meer dan 24 jaar ervaring met zakelijke evenementen

Meer dan 24 jaar ervaring met zakelijke evenementen

Netwerkbijeenkomsten Decentralisaties

Het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) heeft in het najaar van 2014 twee netwerkbijeenkomsten over de drie grote decentralisaties georganiseerd: jeugd, werk & inkomen en zorg. Het CGL werkte hierin samen met Movisie, GGD GHOR Nederland, Face Two en Mannen met Plannen.

Het ging bij de netwerkbijeenkomsten om ontmoeting tussen professionals gezondheidsbevordering en professionals in het sociale domein. Leren van elkaars werelden en zoeken naar wederzijdse verbindingsmogelijkheden stond centraal.

Face Two was onderdeel van het team ter voorbereiding en uitvoering van beide bijeenkomsten die in Amersfoort en Eindhoven plaatsvonden.

Face Two was verantwoordelijk voor alle logistiek rondom de organisatie van de bijeenkomsten. Research locaties in de diverse regio’s, alle communicatie met de locaties, catering en techniek. Het gehele uitnodigingstraject, registratietraject en evaluatietraject, draaiboeken maken en de uitvoering en begeleiding op de dagen zelf nam Face Two ook voor haar rekening.

Aantal deelnemers: 80 personen per bijeenkomst


terug naar projecten