Meer dan 24 jaar ervaring met zakelijke evenementen

Meer dan 24 jaar ervaring met zakelijke evenementen

Meer dan 24 jaar ervaring met zakelijke evenementen

Actiedag Merkbaar minder regeldruk

Tussen en ook in de treinwagons van de Rijtuigenloods in Amersfoort hebben de deelnemers aan de Actiedag Merkbaar minder Regeldruk een inspirerende en betekenisvolle bijeenkomst bijgewoond. Ministerie van VWS, team “merkbaar minder regeldruk” wenste een actiedag te organiseren waarin iedereen die ideeën heeft en kan bijdragen aan minder regeldruk in de curatieve zorg van harte was uitgenodigd. Face Two en Mannen met Plannen werd gevraagd de logistieke organisatie en de ondersteuning bij de invulling van de dag op zich te nemen.

Minister Edith Schippers verzorgde zelf de aftrap van het plenaire programma, was het grootste deel van de bijeenkomst aanwezig en lanceerde “Innovatieplaats Cure”.
Na het plenaire gedeelte konden de deelnemers naar 5 inspirerende deelsessies, vervolgens was er een centraal plein ingericht voor de Ontmoetingsplekken waar men inspiratie kon opdoen over vermindering van regels in de curatieve zorg. Op het plein bruiste het van de energie, veel netwerkcontacten en veel bezoek voor de ontmoetingsplekken; kortom een zeer geslaagd evenement.

Face Two was verantwoordelijk voor de totale logistieke organisatie, aankleding, uitnodigings- en registratietraject, bouw van de website, coördinatie drukwerk, maken draaiboek en natuurlijk de begeleiding tijdens de op- en afbouw en op de dag zelf.


terug naar projecten