Meer dan 24 jaar ervaring met zakelijke evenementen

Meer dan 24 jaar ervaring met zakelijke evenementen

Meer dan 24 jaar ervaring met zakelijke evenementen

Informatiebijeenkomst Coloscopiecentra

In september 2013 gaat het bevolkingsonderzoek darmkanker van start in Nederland. Omdat het om 4,4 miljoen mensen gaat, wordt het bevolkingsonderzoek gefaseerd ingevoerd.

In de regio Midden-West moet er nog veel geregeld worden.

Het doel van de bijeenkomst was het informeren van de betrokkenen en hen de gelegenheid geven om vragen te stellen.

De doelgroep bestaat met name uit Maag-, Darm- en Leverartsen en verpleegkundigen, unitleiders endoscopieafdelingen MDL, endoscopieverpleegkundigen, locatiemanagers, programmamanagers, teamhoofden en poliklinieken.

Face Two heeft de projectleiding ondersteund met het organiseren van deze avond. Natuurlijk hebben wij meegedacht over de diverse logistieke aspecten. Daarnaast hebben wij de contacten onderhouden met de locatie, catering en techniek, de badges en deelnemerslijsten verzorgd, het draaiboek gemaakt en de avond begeleid. Het was een interessante informatieavond voor zowel de deelnemers als voor Bevolkingsonderzoek Midden-West met een deelnemersopkomst van bijna 100%!

We hebben wederom zeer prettig samengewerkt en zijn allen zeer tevreden.

Aantal deelnemers: 115 personen


terug naar projecten