Meer dan 26 jaar ervaring met zakelijke evenementen

Meer dan 26 jaar ervaring met zakelijke evenementen

Meer dan 26 jaar ervaring met zakelijke evenementen

Lancering publiekscampagne Ik Zorg

De sector Zorg en Welzijn heeft ­de komende jaren veel extra mensen nodig. Het is belangrijk dat meer mensen kiezen voor een loopbaan in zorg of welzijn en deze ook blijven voortzetten. Vanuit die rol is voor mensen werkzaam in de zorg, het hun dagelijkse missie om te zorgen voor voldoende medewerkers voor hun organisatie.

Met het Actieprogramma Werken in de Zorg beoogt het ministerie van VWS – in samenwerking met andere partijen – het werken in de zorg zoveel mogelijk te ondersteunen met een landelijke en regionale aanpak. Dit doet het ministerie onder andere met extra middelen voor het opleiden van medewerkers. In november is een publiekscampagne gestart om meer mensen te interesseren voor een baan in zorg en welzijn.

Voorafgaand aan de lancering van de campagne is een bijeenkomst georganiseerd op 23 oktober in het Muntgebouw Utrecht door het ministerie van VWS om te bespreken hoe de landelijke campagne en de communicatie- en HR-activiteiten van een instelling elkaar optimaal kunnen versterken. Door het hoge aantal aanmeldingen is zelfs een extra bijeenkomst georganiseerd op 10 december in het Muntgebouw.

Face Two heeft voor de bijeenkomsten het ministerie zoveel mogelijk ontzorgd door de geschikte locatie te zoeken, het contact te onderhouden met de gekozen locatie, de catering en techniek te begeleiden. Ook het totale uitnodigings- en registratietraject hebben wij hen uit handen genomen. Alle aanwezigen hebben na afloop ook nog een bedankmail ontvangen.

 

Aantal deelnemers: 400


terug naar projecten