Meer dan 26 jaar ervaring met zakelijke evenementen

Meer dan 26 jaar ervaring met zakelijke evenementen

Meer dan 26 jaar ervaring met zakelijke evenementen

Congres Goede zorg vraag om goed bestuur

Op 15 juni vond het Congres Goede Zorg vraagt om goed bestuur plaats. Onze klant, het ministerie van VWS  en wij kijken terug op een geslaagd congres wat druk bezocht is door bestuurders en toezichthouders ui vrijwel alle zorgdomeinen.

Het congres, dat plaatsvond in de Rijtuigenloods in Amersfoort, bestond uit een mix van plenaire programmaonderdelen afgewisseld met interactieve workshops. De aanwezigen gingen met elkaar in gesprek over actuele uitdagingen en ontwikkelingen rond om bestuur en toezicht in de zorg. De zorg heeft veel impact op het leven van cliënten en zorgverleners. Essentieel is de juiste zorg op de juiste plek. Maar er is impact in negatieve zin als de zorg te wensen overlaat. Goede zorg vraagt om goede aansturing, goed intern toezicht en goed risicomanagement. Het vraagt dus om goed bestuur.  Tijdens het congres werd hierover met de gasten van gedachten gewisseld. Ook werd, onder begeleiding van hoogleraar en leiderschapsdeskundige Paul ’t Hart, in gesprek gegaan over het handelen van bestuurders en toezichthouders. Over wat kenmerkt organisaties die goed worden bestuurd, wat zijn signalen waar bestuurders en toezichthouders alert op moeten zijn en hoe gaat men om met dilemma’s.

Face Two was verantwoordelijk voor de gehele logistieke organisatie en de uitvoering daarvan. Voor de klant namen we alles uit handen van de organisatie met de locatie, catering, van decoratie tot draaiboek. We hadden de regie volledig in handen zodat de dag zelf perfect verliep en de klant volledig ontzorgd werd.

Aantal gasten: ruim 350


terug naar projecten