Meer dan 26 jaar ervaring met zakelijke evenementen

Meer dan 26 jaar ervaring met zakelijke evenementen

Meer dan 26 jaar ervaring met zakelijke evenementen

Werkbijeenkomst actieagenda pgb ministerie van VWS

Op 13 september vond de werkbijeenkomst Actieagenda pgb plaats in theater Flint te Amersfoort. Het pgb is een waardevol instrument voor veel mensen. Het is een belangrijke uitdaging om kwetsbare mensen te beschermen en het pgb beschikbaar te houden voor de mensen die er mee om kunnen gaan. Daarnaast is het borgen van kwaliteit van zorg en correcte besteding van publieke middelen belangrijk. Om het pgb toekomstbestendig te maken, is het ministerie van VWS dit voorjaar gestart met de Actieagenda pgb van en voor de ketenpartijen.

Het was een enerverende en actieve werkbijeenkomst waarbij men in verschillende sessies met elkaar aan het werk ging met diverse subthema’s zoals o.a. pgb-vaardigheid & vertegenwoordiging, indicatiestelling.

Face Two heeft het team van VWS volledig ontzorgt met het uitnodigings- en registratietraject van de deelnemers, de organisatorische werkzaamheden rondom de plenaire bijeenkomst en de subsessies, de contacten met de locatie omtrent techniek, catering, enzovoort. Kortom de totale logistieke organisatie was in onze handen!

 

Aantal deelnemers: 100


terug naar projecten